Ο Αντώνης Φωνιαδάκης αναζητά 5 χορεύτριες επαγγελματίες.

Η ακρόαση αφορά επαγγελματίες χορεύτριες με εκπαίδευση και εμπειρία στον κλασσικό και σύγχρονο χορό.

Οι συναντήσεις για την προετοιμασία της παράστασης θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο μέχρι και τα μέσα Ιουλίου.

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαρτίου ώρα 12.00-18.00.

Για να συμμετάσχετε στην ακρόαση, παρακαλούμε στείλτε δύο πρόσφατες φωτογραφίες: μια κοντινή πρόσωπο και μια ολόσωμη και ένα βιογραφικό σημείωμα συμπεριλαμβανομένων όλα τα στοιχεία επικοινωνίας στο afiecrgr@me.com μέχρι την Κυριακή 26 Μαρτίου.

Η πρώτη επιλογή θα γίνει μέσω των βιογραφικών σας.

Όλες οι αιτήσεις θα λάβουν απάντηση.

Η ακρόαση περιλαμβάνει την εκμάθηση συγκεκριμένου κινησιολογικού υλικού από τον ίδιο τον χορογράφο.