Σε περισσότερα από 100 σχέδια, κατασκευές, πίνακες και έργα από ύφασμα παρουσιάζεται με πληρότητα η θεματική που αφορά τον διάλογο του καλλιτέχνη με τον βυζαντινό πολιτισμό, την τέχνη και τη χριστιανική λατρεία.

Στο έργο του Τάσου Σπ. Μαντζαβίνου εμφανίζονται, σταδιακά από τη δεκαετία του 1990, εικονογραφικά στοιχεία που έλκουν την καταγωγή τους από τη βυζαντινή παράδοση και πυκνώνουν τις τελευταίες δεκαετίες, για να καταλήξουν κυρίαρχα στο έργο του καλλιτέχνη. Ο ορθόδοξος ενοριακός ναός, τα τάματα, τα φυλαχτά, ο δρακοντοκτόνος άγιος Γεώργιος, τα φορητά εικονοστάσια καθώς και το πολυφωνικό σύμπαν της βυζαντινής διακοσμητικής αποτελούν σημαντικές πηγές έμπνευσης, οι οποίες παρουσιάζονται θεματικά στην έκθεση.

Στη βυζαντινή πολιτισμική παράδοση, η οποία φτάνει μέχρι τη λαϊκοβυζαντινή τέχνη των νεότερων χρόνων αλλά και σε μια βιωματική σχέση με την Ορθοδοξία, ο Τάσος Μαντζαβίνος ανακαλύπτει ένα σημαντικό κομμάτι της καλλιτεχνικής του ταυτότητας και το μεταπλάθει σε ένα προσωπικό ζωγραφικό λεξιλόγιο χωρίς στοιχεία αντιγραφής ή στείρου μιμητισμού. Μέσα από την αλληλεπίδραση της βυζαντινής παράδοσης με το σήμερα, γεννήθηκε το καλλιτεχνικό ιδίωμα που φέρει την υπογραφή του.

Στην περιοδική έκθεση του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, το μεγαλύτερο μέρος των σχεδίων και έργων του καλλιτέχνη παρουσιάζονται για πρώτη φορά.

Κεντρική εικόνα θέματος: Τάσος Μαντζαβίνος, Ο χρόνος, 2020, σχέδιο με μολύβι σε χαρτί © Β.Χ.Μ. / ΥΠ.ΠΟ.Α. Λεπτομέρεια του έργου.