Οι Δευτέρες μας ανήκουν στον Σωκράτη και τα τραγούδια του. Ο Σταυρός του Νότου δεν θέλει να πικραίνεσαι τις Δευτέρες τα βράδια… και γι’ αυτό ο Σωκράτης Μάλαμας θα σου τραγουδάει όλο το βράδυ.

«Με το κρασί στο αίμα μας και με καλό καιρό ήρθαμε να ξυπνήσουμε την πόλη που κοιμάται»