Ο νέος διαδικτυακός διάλογος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας θα λάβει χώρα την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 στις 19:00 και αφορά ένα πολύ επίκαιρο θέμα: τον πληγέντα Ελληνικό Τουρισμό και τις δυνατότητες ανάδειξης του μέσω του πολιτιστικού προϊόντος της χώρας και της αειφορίας.

Η υγειονομική κρίση αποτελεί ένα σημείο καμπής και οδηγεί στην επανεξέταση του σχεδιασμού ενός βιώσιμου διεθνούς οικοσυστήματος τουρισμού. Στην Ελληνική περίπτωση ο πυλώνας του πολιτισμού, θα αποτελέσει τη βάση στο επιχειρησιακό πεδίο του marketing, της επικοινωνίας, της διοίκησης.

Η Πολιτιστική Διπλωματία ως η άσκηση πολιτικής διαμέσου του πολιτισμού εμπλουτίζει την εθνική ετικέτα και ενδυναμώνει την αξία των προβαλλόμενων τουριστικών προϊόντων. Η συζήτηση θα εστιάσει στην αειφόρο προσέγγιση σε συνάρτηση με τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η ήπια ισχύς, στη βελτίωση της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό, ως διαχειριστικά εργαλεία του Ελληνικού branding.

Πληροφορίες:

Η εκδήλωση:www.facebook.com/events/541817336694764/
Παρασκευή 22 Μαΐου 2020
Ώρα: 19:00