Με την ευγενική χορηγία του ΟΠΑΠ, ο Ιπποκράτης, το πρώτο κινητό πολυϊατρείο για τα παιδιά του εθελοντικού οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού, ξεκινά τις διαδρομές του, προσφέροντας πολύτιμες ιατρικές υπηρεσίες.

Σκοπός του Ιπποκράτη αποτελεί η παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε όλα τα παιδιά με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά που, λόγω κοινωνικών, οικονομικών και άλλων δυσκολιών, δεν έχουν την κατάλληλη παρακολούθηση και φροντίδα.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματός εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με άξονα την υγεία, ανέλαβε την οικονομική ενίσχυση της συγκεκριμένης ενέργειας χορηγώντας το ποσό των 188.000 €.

Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για την κάλυψη των δαπανών τοποθέτησης του ιατρικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων για χρονικό διάστημα ενός έτους.