Από τις εκδόσεις Gutenberg κυκλοφορεί το βιβλίο του Σήφη Μπουζάκη, Ο Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος & Η Ελληνική Εκπαίδευση. Από την Κρητική Πολιτεία (1898-1913)  στις κυβερνητικές περιόδους στην Ελλάδα  (1910-1920 και 1928-1932).

«Τὶς μᾶς ἠμπόδισε μέχρι τοῦδε ὅπως καταρτίσωμεν σχολεῖα, ὑποσχόμενα νὰ μορφώσωσιν πολίτας ἀγαθούς;»: αναρωτιόταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έναν αιώνα μετά το ερώτημα εξακολουθεί να τίθεται και κάθε τόσο μια νέα «εκπαιδευτική μεταρρύθμιση» υπόσχεται να βελτιώσει την παιδεία μας.

Ο Βενιζέλος δεν περιορίστηκε σε υποσχέσεις: Καθιέρωσε τη δημόσια υποχρεωτική εκπαίδευση και τη δημοτική γλώσσα στο δημοτικό, ίδρυσε χιλιάδες σχολεία και δημόσια νηπιαγωγεία, φρόντισε για τη συγγραφή σύγχρονων διδακτικών βιβλίων γραμμένων από σπουδαίους λογοτέχνες, καθώς και για την εκπαίδευση των γυναικών, δημιούργησε μικτά σχολεία, νοιάστηκε για τη μόρφωση παιδιών με αναπηρίες, οργάνωσε το ελληνικό πανεπιστήμιο, επιχείρησε μια πραγματική επανάσταση στον χώρο της παιδείας. 

Μέσα από την επιλογή ντοκουμέντων, άγνωστων συχνά στο ευρύ κοινό, και με τη χρήση σπάνιου φωτογραφικού υλικού, ο Σήφης Μπουζάκης παρουσιάζει για πρώτη φορά ολοκληρωμένα το λαμπρό αυτό έργο:  τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των ετών 1911 και 1913, τη διοικητική μεταρρύθμιση του 1914, την εκπαιδευτική και γλωσσική μεταρρύθμιση του 1917-1920 και τη μεγάλη μεταρρύθμιση της τελευταίας βενιζελικής περιόδου 1928-1932.

Με εξαντλητική έρευνα των αρχειακών πηγών και ολοκληρωμένη επισκόπηση της δευτερογενούς βιβλιογραφίας στο λεύκωμα-ντοκουμέντο, καρπό πολυετών και επίμοχθων προσπαθειών, ο συγγραφέας επικεντρώνει το ενδιαφέρον του σε ζητήματα που άπτονται όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, από την προσχολική αγωγή μέχρι την πανεπιστημιακή εκπαίδευση με έμφαση στην οργάνωση και τη διοίκηση, τα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά βιβλία, τη γλώσσα, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κ.ά.

Παράλληλα, φέρνει στο φως και το συγκρουσιακό κλίμα που τροφοδοτούνταν από κάθε μεταρρυθμιστική τομή, αλλά και το πώς συντηρητικά κόμματα, καθαρευουσιάνοι, πανεπιστήμιο Αθηνών, Τύπος και διάφορες συλλογικότητες και συμφέροντα παρεμπόδιζαν την υλοποίησή της.