Από τις εκδόσεις Ολκός κυκλοφορεί το βιβλίο του Συλβαίν Γκουγκενέμ, με τίτλο «Ο Αριστοτέλης στο Μον Σαιν Μισέλ. Οι ελληνικές ρίζες της χριστιανικής Ευρώπη».

Ο συγγραφέας αμφισβητεί την κρατούσα αντίληψη ότι η Δύση, τον Μεσαίωνα, ανακάλυψε την αρχαία ελληνική γνώση χάρη στις μεταφράσεις των Αράβων. Ο γάλλος καθηγητής της μεσαιωνικής ιστορίας, Συλβαίν Γκουγκενέμ, αντιτίθεται με σφοδρότητα σ’ αυτή τη θεωρία και καταδεικνύει ότι η Ευρώπη διατηρούσε πάντα επαφές με τον ελληνικό κόσμο. Το Μον-Σαιν-Μισέλ ιδιαίτερα αποτελούσε ένα δραστήριο κέντρο μετάφρασης των έργων του Αριστοτέλη, ήδη από τον 12ο αιώνα, ενώ οι πρώτες μεταφράσεις των ευρωπαίων λογίων προηγήθηκαν αρκετές δεκαετίες  των αραβικών αντιστοίχως.

Ανακαλύπτουμε επίσης ότι από την άλλη πλευρά της Μεσογείου ο εξελληνισμός του ισλαμικού κόσμου υπήρξε πιο περιορισμένος από ό,τι πιστεύουμε και ήταν έργο κυρίως των χριστιανών Αράβων. Ακόμη και αυτός ο τομέας της ισλαμικής φιλοσοφίας (Αβερρόης, Αβικένας) παρέμεινε εν μέρει ξένος προς το ελληνικό πνεύμα.

Μέσα από τεκμηριωμένη έρευνα και μελέτη των πηγών, επιχειρεί να αποδείξει ότι η μετάδοση της ελληνικής γνώσης στη χριστιανική Ευρώπη υπήρξε προπάντων καρπός της βούλησης των ίδιων των Ευρωπαίων, υποστηρίζοντας ότι εάν ο όρος «ρίζες» έχει ένα νόημα για τους πολιτισμούς, οι ρίζες του ευρωπαϊκού κόσμου είναι ελληνικές.

Το έργο έγινε αντικείμενο εντονότατων συζητήσεων στη Γαλλία και στο εξωτερικό καθώς ανατρέπει την έως τώρα αντίληψη για τον εξελληνισμό της Δύσης με τη μεσολάβηση των Αράβων, και ως εκ τούτου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό αναγνωστικό κοινό.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ελληνική έκδοση του βιβλίου έγινε δεκτή με ενθουσιασμό και πολύ γρήγορα ανατυπώθηκε, συνεχίζοντας να τροφοδοτεί έναν γόνιμο διάλογο.  

Μτφρ.: Φανή Γαϊδατζή, Φανή Μπούμπουλη