Μεταμορφώσεως Σωτήρος και Υψηλάντου
Τηλ.: 210 6130990, 210 8034190