Η έκθεση με τίτλο Νόστοι- Nostoi στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης παρατείνεται μέχρι τις 7 Ιανουαρίου. Πρόκειται για μια έκθεση που δίνει στο κοινό ένα πρώτο στίγμα της κοινής προσπάθειας Ιταλίας και Ελλάδας για καταστολή της παράνομης διακίνησης των πολιτιστικών τους αγαθών.

Η έκθεση περιλαμβάνει την έκθεση Nostoi Capolavori Ritrovati η οποία διοργανώθηκε από την Προεδρία της Ιταλικής Δημοκρατίας και παρουσιάσθηκε αρχικά στη Ρώμη (Palazzo del Quirinale, 2 Δεκεμβρίου 2007 – 30 Μαρτίου 2008) και εν συνεχεία στο Palazzo Poli a Fontana di Trevi, και έχει ως αντικείμενο 74 επαναπατρισθείσες αρχαιότητες -προϊόντα λαθρανασκαφής- από διάφορα μουσεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε αυτές περιλαμβάνονται κυρίως πρωτοκορινθιακά, λακωνικά, μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αττικά αγγεία υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας, όπως ο αττικός ερυθρόμορφος κρατήρας του Ευφρονίου, που χρονολογείται το 515 π.Χ. περίπου και επαναπατρίσθηκε από το Metropolitan Museum της Ν. Υόρκης, ο αμφορέας με απεικόνιση της πάλης του Ηρακλέους και Γηρυόνου που χρονολογείται περί το 540 π.Χ., αποδίδεται στον Ζωγράφο του Βερολίνου και επαναπατρίσθηκε από το Μουσείο Getty, ο αττικός Κάνθαρος με επίθετη ανάγλυφη κεφαλή Ηρακλέους, που χρονολογείται περί το 470π.Χ. και επίσης επαναπατρίσθηκε από το Getty, αλλά και αρχαιότητες εργαστηρίων τυρρηνικών (των Ετρούσκων- Τυρρηνών) και της Μεγάλης Ελλάδας, καθώς και αποτμήματα τοιχογραφιών από την περιοχή της Πομπηίας, ορισμένα από τα οποία είναι μοναδικά.

Ως ιδιαίτερη ενότητα, εκτίθενται επίσης, δέκα έργα, τα οποία επεστράφησαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, όπως: Χρυσό Στεφάνι ανθισμένης μυρτιάς από λαθρανασκαφή στην Κεντρική Μακεδονία (350-300π.Χ.), το οποίο επεστράφη από το Μουσείο J.P. Getty, Μαύρη επιτύμβια στήλη από τη Βοιωτία με εγχάρακτη παράσταση πολεμιστή και επιγραφή ΑΘΑΝΙΑΣ, κλασικών χρόνων και κορμός κόρης από την Πάρο (530 π.Χ.) από το ίδιο μουσείο, τμήμα αττικής επιτύμβιας στήλης (410-400 π.Χ.) από τη Βραυρώνα και χάλκινος καλυκωτός κρατήρας με βάση και πώμα από τη Μακεδονία, τα οποία επεστράφησαν από τη συλλογή Shelby White-Leon Levy.

Την έκθεση συνοδεύει λεπτομερής επιστημονικός κατάλογος στην ελληνική, και αγγλική γλώσσα.