Σαρρή 14, Αθήνα
Τηλ.: 210 3250058
E-mail: info@nissos.gr