Η AD Gallery παρουσιάζει την έκθεση του Νίκου Μάρκου με τίτλο – θέμα: «Τόπος – Πτυχές του Χώρου» η οποία εγκαινιάζεται

Παρασκευή 21/01/2011, στις 8:00 μ.μ.

Πέρα από την εμφανή γοητεία που ασκεί το φυσικό τοπίο στον Μάρκου, τα έργα του διέπει επίσης, το συνεχές ενδιαφέρον του για τον άνθρωπο μέσα από τους τόπους που κατασκευάζει ή που τον περιβάλλουν και η επιθυμία του να μας μεταφέρει μία αίσθηση «ημι-αντικειμενικότητας».

Οι Τόποι του Μάρκου μελετάνε την έννοια του φυσικού και του κατασκευασμένου. Σχεδόν πάντα, υπάρχει ένας τεχνητός κάναβος πίσω από αυτό που στις φωτογραφίες του μοιάζει φυσικό. Αλλά αυτά τα δύο στοιχεία δεν είναι ποτέ διακριτά. Μπλέκονται για να δημιουργήσουν παράδοξες έγχρωμες εικόνες ενός τεχνητού – φυσικού τοπίου, που αιωρείται μεταξύ των δύο κατηγοριών για να δημιουργήσει μία εντελώς καινούρια κατηγορία, μία πτυχή στον χώρο.