Στην ενότητα των μαθημάτων για το φθινόπωρο του 2019 τα παιδιά δημιουργούν και εκφράζονται μέσα από το παιχνίδι με τα υλικά, τις υφές, τη σύνθεση της εικόνας με αφορμή έργα τέχνης εικαστικών καλλιτεχνών. Στους μικρούς μαθητές προτείνονται ιδέες για δημιουργία οι οποίες προκύπτουν από τη διαπραγμάτευση του εκάστοτε εικαστικού θέματος και στοχεύουν στη βιωματική προσέγγιση της τέχνης. Οι μαθητές κατανοούν ότι αυτά που εφαρμόζει ο καλλιτέχνης όταν δημιουργεί ένα έργο στηρίζονται σε εμπειρίες αιώνων, προσωπικούς αισθητικούς συλλογισμούς και εκφραστικές αναζητήσεις που απορρέουν από τη συνεχή μελέτη της φύσης, της τέχνης και φυσικά τον πειραματισμό…ανακαλύπτουν ότι πέρα από την πιστή αντιγραφή της η φύση έχει να μας προσφέρει πολλούς προβληματισμούς και λύσεις.

Στο μάθημα παρουσιάζονται έργα που βοηθούν τα παιδιά να παρατηρήσουν, να προβληματιστούν… τεχνικές για να σκεφτούν και να επιλέξουν ποιες από αυτές θα χρησιμοποιήσουν να εκφράσουν τη δική τους άποψη, βασισμένα στις δικές τους ανάγκες και αναζητήσεις. Οι ιδέες προσφέρονται για να προκαλέσουν και να εμπνεύσουν τα παιδιά να δημιουργήσουν ελεύθερα, χρησιμοποιώντας τα υλικά και τα μορφικά στοιχεία που έχουν στη διάθεσή του. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα αυτών των πληροφοριών στις δημιουργίες τους βιωματικά. Επιδιώκεται η λιγότερη δυνατή παρέμβαση … προκειμένου να καλλιεργηθεί η φαντασία και η ευρηματικότητα τους.

Ελάτε στο εργαστήριο του Σαββάτου, να πειραματιστούμε με διάφορα υλικά με στόχο την απόδοση της αίσθησης που δημιουργεί το φως στο νερό. Να παίξουμε και να ερευνήσουμε τα χρώματα, τα σχήματα, τις υφές που χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης David Hockney στα έργα του που κυριαρχεί το υδάτινο στοιχείο.

Με την Εικαστικό Παιδαγωγό: Ηλιάνα Μπάρδη