Το βραβευμένο λεύκωμα, «Νεοκλασικά της Αθήνας και του Πειραιά» (έπαινος Ακαδημίας Αθηνών 1976), συνοδεύεται από κείμενα των Σ.Β. Σκοπελίτη, Γιάννη Τσαρούχη, Δημήτρη Κ. Μπίρη.

Το φωτογραφικό λεύκωμα του Σ.Β. Σκοπελίτη πρωτοεκδόθηκε το 1975 (Δωδώνη), επανεκδόθηκε άλλες δύο φορές (Γνώση, Ολκός) και αποτέλεσε, όπως έχει γραφτεί, τομή ως η πρώτη «περιφρούρηση της νεοκλασικής αισθητικής».

Σε μια εποχή όπου η αξία των νεοκλασικών αρχίζει να αναγνωρίζεται παρά τις μαζικές κατεδαφίσεις τους, ο Σκοπελίτης καταγράφει, χωρίς καμιά διάθεση εξωραϊσμού, τη νεοκλασική αρχιτεκτονική σε όλες τις εκδοχές της –από τη Σιναία Ακαδημία μέχρι τα καφενεία της Τρούμπας–, ενώ ταυτόχρονα αποτυπώνει την καθημερινή ζωή γύρω από τα κτίρια αυτά αντιμετωπίζοντάς τα ως φορείς βιωμένης δραστηριότητας και όχι ως σκηνικό.