Προστατευόμενη Περιοχή Οικοανάπτυξης χαρακτηρίζεται η χερσαία και ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των νήσων Καρπάθου και Σαρίας, όπου ζει ένας από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus.

Η Περιοχή Οικοανάπτυξης Ολύμπου Καρπάθου θεσμοθετείται με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε την Τρίτη ο Γιώργος Σουφλιάς. Η προστατευόμενη περιοχή καλύπτει στο σύνολό της μια έκταση περίπου 155 χιλιάδων στρεμμάτων (θαλάσσια έκταση περίπου 53 χιλιάδων στρεμμάτων και χερσαία έκταση περίπου 102 χιλιάδων στρεμμάτων), στην οποία προβλέπονται περιορισμοί σε ορισμένες δραστηριότητες και χρήσεις αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου ΥΠΕΧΩΔΕ.

Εκτός από τη μεσογειακή φώκια, η περιοχή φιλοξενεί πλούσια βιοποικιλότητα με μεγάλο αριθμό σπάνιων και ενδημικών ειδών. Την υπογραφή της απόφασης χαιρέτισε η Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας (MOm).