Βαλαωρίτου 9, Κολωνάκι
Τηλ.: 210 3616165
Ε-mail: info@neesmorfesgallery.gr