Καλλιτέχνες με μια νέα σύγχρονη ματιά, γεφυρώνοντας τόπο και ιστορία, καλούνται να δημιουργήσουν έργα, οποιασδήποτε τεχνοτροπίας, μέσου και υλικών, τα οποία ως φορείς νοημάτων και σημασιών θα συμβάλλουν στη διατήρηση της ζώσας μνήμης των γεγονότων του αγώνα του 1821 και στην ενσάρκωση αξιών και αρχών.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Ναυπλίου, στο ισόγειο του κτιρίου του Βουλευτικού, όπου στεγάστηκε η Βουλή της επαναστατημένης Ελλάδας.

Διάρκεια έκθεσης: 17 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συμμετοχή μέχρι την 31η Μαΐου 2021, προσκομίζοντας φωτογραφία του έργου τους σε ψηφιακή μορφή (jpg), σύντομο κείμενο περιγραφής (τίτλο, διαστάσεις, τεχνική, έτος εκτέλεσης έως πενήντα λέξεις) και βιογραφικό σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Πέραν αυτής της ημερομηνίας καμία συμμετοχή δεν γίνεται δεκτή.

Η τελική επιλογή των έργων θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη συνάφεια με το θέμα, τις διαστάσεις και τις δυνατότητες του χώρου για την καλύτερη ανάδειξή τους.

Η παράδοση των έργων στον εκθεσιακό χώρο, καθώς και η παραλαβή τους μετά το πέρας της έκθεσης, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη των καλλιτεχνών σε χρόνο που θα οριστεί από τους διοργανωτές.