Η 2023 Ελευσίς και η ομάδα του Design Campus προσκαλούν, το Σάββατο 4 Μαρτίου, στις 11:00, τους κατοίκους της Ελευσίνας και επαγγελματίες του χωρικού σχεδιασμού (αρχιτέκτονες, πολεοδόμους), στην πρώτη, ενημερωτική συνάντηση για το έργο Mυστήριο 41 Design Campus που θα λάβει χώρα στο EΛΕVΣΙΣ Innovation Lab, by 2023 Εleusis, εντός Εργοστασίου ΤΙΤΑΝ.

Το Mυστήριο 41 Design Campus απευθύνεται σε τοπικές κοινότητες, συλλογικές πρωτοβουλίες, δημιουργικές ομάδες, ενεργούς πολίτες – γείτονες και εν γένει κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Ελευσίνας και της Αθήνας, καθώς και σε φοιτητές και επαγγελματίες αρχιτεκτονικής – πολεοδομίας. Θα ξεκινήσει από τη χαρτογράφηση της πόλης και των περιβαλλοντικών προβλημάτων της, για να φτάσει στην κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης για τη λειτουργική ανάπλαση του ανενεργού camping αφενός και αφετέρου στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ελαφρών κατασκευών – υποδομών μικρής κλίμακας εντός του χώρου.

Στη συνάντηση θα παρουσιαστεί το συνολικό πρόγραμμα της δράσης, οι στόχοι και η μεθοδολογία του, καθώς και οι τρόποι συμμετοχής. Η παρουσίαση θα γίνει από τους:

-Θάνο Ανδρίτσο & Σοφία Τσάδαρη | Commonspace
-Μανώλη Λεβεδιανό & Ελένη Μαστρογεωργοπούλου | Ludd
-Ανθή Φουντά | The Bee Camp

Αμέσως μετά την παρουσίαση του Προγράμματος και των στόχων του θα ακολουθήσει αναγνωριστικός περίπατος προς την περιοχή της ΟΑΣΗΣ.

Περισσότερα για το Mυστήριο 41 Design Campus

Το Mυστήριο 41 Design Campus είναι ένα έργο συλλογικής μεταφοράς γνώσης και ανταλλαγής ιδεών που συνδυάζει τον αστικό μετασχηματισμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ενεργοποίηση της κοινότητας σε θέματα σχεδιασμού.

Μέσα από τον δημιουργικό συνδυασμό της τεχνογνωσίας επαγγελματιών του χωρικού σχεδιασμού (αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι) με τις βιωμένες εμπειρίες και τις σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων της πόλης της Ελευσίνας, ο χώρος της ΟΑΣΗΣ, πρώην camping θα διαμορφωθεί ως ένας υποδοχέας έρευνας και άσκησης πειραματικών αστικών πρακτικών.

Το Mυστήριο 41 Design Campus απευθύνεται σε τοπικές κοινότητες, συλλογικές πρωτοβουλίες, δημιουργικές ομάδες, ενήλικες (18+) ενεργούς πολίτες – γείτονες και εν γένει κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Ελευσίνας και της Αθήνας, καθώς και σε φοιτητές και επαγγελματίες αρχιτεκτονικής – πολεοδομίας.

Θα ξεκινήσει από τη χαρτογράφηση της πόλης και των περιβαλλοντικών προβλημάτων της, για να καταλήξει στη διαμόρφωση μιας Χάρτας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης αφενός και αφετέρου στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ελαφρών κατασκευών – υποδομών μικρής κλίμακας εντός του χώρου.

Το έργο θα κινηθεί σε δύο παράλληλες και συμπληρωματικές κατευθύνσεις:

Α. THINK TANK
Μια σειρά από τακτικές συναντήσεις, ημερίδες ενημέρωσης για επιλεγμένες θεματικές περιοχές και δράσεις όπως: δημιουργία συλλογικής ταυτότητας ομάδας, περιπάτους χαρτογράφησης, μέρες συλλογικής υλοποίησης λαχανόκηπων, ξενοδοχείου εντόμων, κατασκευής σποροβομβών και αναστοχασμού – παραγωγής πολιτικών.

Β. SOUL SPACE
Συμμετοχικές δράσεις σχεδιασμού και κατασκευής υποδομών που θα συμβάλουν στην μετατροπή του πρώην κάμπινγκ σε έναν ανοιχτό αστικό πολυχώρο ως ένα εγχείρημα / παράδειγμα βιώσιμης αστικής παρέμβασης στην Ελευσίνα.

Περίοδος Υλοποίησης:
Μάρτιος 2022 – Σεπτέμβριος 2023

Photo Credit: John Stathis