Το πρόγραμμα αποτελεί μια πρώτη εισαγωγή των παιδιών στη μουσική πράξη και ακρόαση. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα πιο γνωστά μουσικά είδη της μουσική ιστορίας, εισάγονται στον κόσμο των μουσικών οργάνων της οργανογνωσίας και γνωρίζουν αντιπροσωπευτικές μουσικές του κόσμου. Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσα από μουσικά παιχνίδια και τραγούδια σε συνδυασμό με μουσικοκινητικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο για προσχολικές και πρώτες  σχολικές ηλικίες.

Κωδωνοκρουσίες, τυμπανοκρουσίες και οργανοκρουσίες θα δώσουν τον τόνο στην ενδιαφέρουσα αυτή ξενάγηση στον κόσμο της μουσικής. Κατά τη διαδρομή τα παιδιά θα γνωρίσουν μουσικές του κόσμου, μουσικά είδη, μπαλέτα και όπερες.