Το Μουσείο Μπενάκη διοργανώνει τα σεμινάρια αρχιτεκτονικής «Advanced Design Workshops 2012 –  Omni(progra)chromatic by X|A» …

από τις 2 Ιουλίου 2012.


Πρόκειται για δύο ανεξάρτητα σεμινάρια Αρχιτεκτονικής (WORKSHOP 1: 2/7/2012-16/7/2012 & WORKSHOP 2: 17/7/2012 – 31/7/2012), τα οποία εισάγουν τους συμμετέχοντες σε επίκαιρες συζητήσεις επεξεργασίας της “Μορφής” στην αρχιτεκτονική και την τέχνη, γενικότερα, μέσω ειδικευμένης τεχνικής σχεδιασμού και παραγωγής. Τα σεμινάρια απευθύνονται μεταξύ άλλων σε νέους αρχιτέκτονες, φοιτητές αρχιτεκτονικής και τέχνης, designers και καλλιτέχνες.
 

Τα σεμινάρια οργάνωσαν οι Erick Carcamo και η Νεφέλη Χατζημηνά, ιδρυτές του X|Atelier.

Εγγραφές στο [email protected]