Σειρά ψηφιακών βιβλίων, ερευνητικών προγραμμάτων, εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων προτείνει, στο πλαίσιο της εκστρατείας “μένουμε στο σπίτι”, το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισμό, τη δημοκρατία, την ιστορία.

Το Ίδρυμα της Βουλής προτείνει:

βιβλία σε ψηφιακή μορφή 

– ερευνητικά προγράμματα
Πρόσφυγες: η υποδοχή τους στην Ελλάδα (1821-1989). Έρευνα-τεκμηρίωση-διάχυση

Αντιπρόσωποι των Εθνοσυνελεύσεων και Βουλευτικό. Βιογραφική Τεκμηρίωση

ψηφιακές εκθέσεις

ψηφιακά εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες