Η Στεφανία Βλαστάρη παρουσιάζει στην γκαλερί manifactura/Halandri την έκθεση Μεταμορφώσεις.

Μεταβαλλόμενες φόρμες που δημιουργούν τοπία και πολλαπλές εικόνες  δίνοντας την δυνατότητα στον καθένα μας να ερμηνεύσει και να «δεί» δικές του μεταμορφώσεις.

Να ταυτιστεί με το «άμορφο» το οποίο παρουσιάζεται ως κάτι που ήταν και πια δεν είναι, κάτι που θα γίνει αλλά και δεν έχει γίνει ακόμα. Μία ενδιάμεση κατάσταση που ενώνει δύο χρόνους και δημιουργεί ένα παιχνίδι ανάμεσα στο ορατό και στο αδιόρατο.