Τα έργα (3 κατασκευές, 8 ζωγραφικά) είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας «φτηνών» υλικών (τσιμέντο, καραβόπανα, κόλλες, σπάγκος, ξύλα) κα αναζήτησης αναφορών, κυρίως από μεσοπολεμικά κινήματα, ώστε να επαναπροσδιοριστεί το καλλιτεχνικό έργο με νέες προσλαμβάνουσες και να τοποθετηθεί σε ένα σύγχρονο πλαίσιο.

Menschsein

Το «ανθρώπινο είναι» είναι δοσμένο στην ανοιχτότητα του κόσμου και τον συλλογισμό του καθημερινού. Αυτό είναι το διακύβευμα της έκθεσης Menschsein. Η συλλογή των έργων είναι αποτέλεσμα αναζήτησης καθημερινών υλικών αναφορών και φροντισμένης ανακύκλωσης τους. Ευτελείς ύλες, χρησιμοποιημένα μοτίβα, κοινότοπα σύμβολα, απόμακρα χρώματα, επαναπροσδιορίζονται στο έργο τέχνης προσφέροντας ένα πλάτωμα για τον εκ νέου στοχασμό του παρόντος. Να είναι κάτι ανθρώπινο σημαίνει να είναι ανοιχτό στο σφάλμα και στην ευκαιρία του αναστοχασμού.