Αγ. Κωνσταντίνου 20 και Μενάνδρου, Αθήνα
Τηλ.: 210 5221420