Στην Εβδομάδα Ανανεώσιμης Ενέργειας που οργανώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει ο Όμιλος Carrefour Μαρινόπουλος έχοντας ήδη προχωρήσει στη διάθεση και προώθηση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας ενώ αποσύρει σταδιακά τους λαμπτήρες Carrefour 100 Watt.

Μέσα στο 2009 αναμένεται να αλλάξει το σύστημα φωτισμού σε όλα τα καταστήματα του δικτύου της. Η πρωτοβουλία αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ενέργειας φωτισμού κατά 30%. Επιπλέον, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ανανεώσιμης Ενέργειας, που πραγματοποιείται από τις 9 έως τις 13 Φεβρουαρίου, η Carrefour Μαρινόπουλος σε συνεργασία με άλλες εταιρίες θα προχωρήσει στη διάθεση και προώθηση ηλεκτρικών συσκευών κλάσης Α & Α+, οι οποίες είναι χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Η εταιρία έχει αποδεδειγμένα ως πάγια πολιτική της το σεβασμό στο περιβάλλον με κινήσεις προς  μίμηση. Λειτουργεί τέσσερα ολοκληρωμένα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης και τρία Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης μεταλλικών και πλαστικών συσκευασιών στον Άλιμο, στη Λάρισα, στο Ίλιο, στο Γέρακα, στην Αμφιθέα και στην Αργυρούπολη αντίστοιχα.

Από το 2006, επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες διατίθενται σε όλα τα καταστήματα του ομίλου. Τα έπιπλα κήπου που πωλούνται στα καταστήματα είναι από πιστοποιημένη ξυλεία FSC (Forest Stewartship Council) του Παγκόσμιου Οργανισμού Δασικής Πιστοποίησης που ορίζει τις αρχές και τους όρους που πρέπει να τηρούνται ώστε ένα δάσος να είναι ανανεώσιμο. Επίσης έξω από τα καταστήματα έχουν τοποθετηθεί κάδοι συλλογής μπαταριών προς ανακύκλωση.