Το ΙΕΚ Δομή και η HumanAid υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την συνένωση των δυνάμεών τους με σκοπό την ανθρωπιστική και κοινωνική προσφορά.

Το ΙΕΚ ΔΟΜΗ γνωστό στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, στηρίζει το έργο της M.K.O. HumanAid, η οποία αναπτύσσει πολύπλευρα προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αναλαμβάνοντας δράση για την αντιμετώπιση και την ανακούφιση από προβλήματα που μαστίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες και κυρίως τον αβοήθητο αναπτυσσόμενο κόσμο.

Με την συνεργασία τους αυτή, οι  δύο partner’s, ενώνουν τις δυνάμεις τους εκφράζοντας εμπράκτως την από κοινού διάθεση και θέληση να υπηρετήσουν τον μεγάλο και ευαίσθητο τομέα της προσφοράς αναπτυξιακού και ανθρωπιστικού έργου.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί μια στρατηγική επιλογή του ΙΕΚ ΔΟΜΗ, στην κατεύθυνση της αναζήτησης κοινωνικών εταίρων, όχι μόνο με κριτήριο την  αναγνωρισιμότητα και τη δημοτικότητα των φορέων αλλά και το βαθμό διείσδυσης στην Ελληνική κοινωνία, τη συμμετοχή και την εξειδίκευση αυτών στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και υλοποίησης ανθρωπιστικού έργου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η HumanAid με δυναμική παρουσία στο χώρο των Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων συνεργάζεται με Διεθνείς (ΟΗΕ, UNHCR, UNIFEM, Ε.Ε. ECHO κ.α.) και Ελληνικούς Φορείς (Υπουργείο Εξωτερικών – Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, ΟΕΜΚΟΕ, Υπουργείο Υγείας, Δήμοι – Νομαρχίες κ.α.) υλοποιώντας προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας που διασφαλίζουν σύγχρονες υποδομές(συμβολή στην τοπική ανάπτυξη, μεταφορά τεχνογνωσίας για τη βελτίωση των δημοκρατικών θεσμών) και προγράμματα έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές ή ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Στην Ελλάδα, τα προγράμματα της HumanAid στοχεύουν στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε κοινωνικά ζητήματα και στην προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.