Το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κίχλη, Με δίχτυ τον άνεμο είναι η δέκατη, κατά σειράν, ποιητική συλλογή του Δημήτρη Δασκαλόπουλου. Έχει εκδώσει επίσης συνα-γωγές μελετημάτων για πρόσωπα, θέματα και περιοδικά της νεοελληνικής λογοτεχνί-ας, καθώς και βιβλιογραφίες.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ (33 μ.Χ.)

Τὰ γεγονότα τῆς ἡμέρας ἐκείνης

τὰ ἔχουν καταγράψει σχεδὸν αὐτολεξεὶ

καὶ οἱ τέσσερις: Μάρκος καὶ Ἰωάννης

Ματθαῖος καὶ Λουκᾶς. Ὁ ἥλιος χάθηκε, ἡ γῆ

σκοτείνιασε, τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ

ἄνοιξε στὰ δυὸ «ἄνωθεν ἕως κάτω». Ἦταν

ἡ στιγμὴ ποὺ ὁ Ἰησοῦς παρέδωσε τὸ πνεῦμα.

Ὁ Ματθαῖος (μόνον αὐτός) προσθέτει:

«τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν καὶ πολλὰ σώματα

τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθη,

καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων εἰσῆλθον

εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς».

Ὁ Λάμεχ εἶχε φύγει γιὰ τὸν ἄλλον κόσμο

πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια. Ἐγερθείς, τρέχοντας

στὴν πρόωρα νυχτωμένη μέρα, ἔφτασε

τὴν ψυχὴν ἐπὶ χείλεσιν ἔχων

στὸ πατρικό του σπίτι. Τὸν ὑποδέχτηκαν

μὲ δάκρυα χαρᾶς, τὸν ἔπλυναν μὲ μύρα,

τοῦ ἔδωσαν ροῦχα καθαρά, τοῦ πρόσφεραν

ἀχνιστὸ φαγητό. Ὅταν οἱ οἰκεῖοι παραδόθηκαν

σὲ φοβισμένο ὕπνο, ὁ Λάμεχ συνευρέθη

(κρυφίως καὶ πολλάκις) μὲ τὴν κάποτε σύζυγό του

(ἐκείνη –κατὰ τὸν νόμο τῶν Ἰουδαίων–

εἶχε ἀπὸ καιρὸ παντρευτεῖ τὸν ἀδερφὸ τοῦ «νεκροῦ»).

Ὁ Λάμεχ ἐπέζησε χρόνους ἑβδομήντα.

Κι ὕστερα ἀπεβίωσεν.

                                    Ἐκ νέου. 

Γεννήθηκε το 1939 στην Πάτρα. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα. Από το 1962 ως τη συνταξιοδότησή του, το 1996, εργάστηκε ως υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα. Κατά το διάστημα 1984-1996 είχε αναλάβει την έκδοση του πολιτιστικού περιοδικού της Τράπεζας, “Εμείς”, και την τελευταία δεκαπενταετία της υπηρεσίας του ήταν υπεύθυνος του Τομέα Εκδόσεων & Ιστορικού Αρχείου της Τράπεζας και διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων. Το 2006 ανακηρύχτηκε επίτιμος διδάκτωρ του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει εκδώσει ποίηση, δοκίμια και μελέτες για θέματα νεοελληνικής λογοτεχνίας. Έχει επιμεληθεί εκδόσεις έργων του Σεφέρη και έχει συντάξει βιβλιογραφίες για τον Σεφέρη, τον Γ. Κ. Κατσίμπαλη, τον Σικελιανό, τον Ελύτη, τον Μανόλη Αναγνωστάκη, τον Αλέξανδρο Κοτζιά, τη Νόρα Αναγνωστάκη, τον Κ. Π. Καβάφη και πολλούς άλλους. Επίσης, υπήρξε μόνιμος συνεργάτης του περιοδικού “Εντευκτήριο” , της εφημερίδας “Τα Νέα” ως βιβλιοκριτκός και επιφυλλιδογράφος, καθώς και τακτικός συνεργάτης της εγκυκλοπαίδειας “Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα”. Είναι μέλος του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (Ε.Λ.Ι.Α), της Εταιρείας Συγγραφέων, της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού, της Εταιρείας Σπουδών Μωραΐτη. Χρημάτισε αναπληρωματικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και κατά το διάστημα 2000-2004 υπήρξε αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. Έχει λάβει μέρος στην επιτροπή απονομής των κρατικών λογοτεχνικών βραβείων, καθώς και στην ανάλογη του περιοδικού “Διαβάζω”. Το 1990 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην επιτροπή απονομής του ευρωπαϊκού αριστείου λογοτεχνίας (Δουβλίνο). Έχει προσκληθεί και συμμετάσχει σε πολυάριθμα συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες.