Την Πέμπτη 20 Μαΐου από τις 18:30 μέχρι τις 20:30 η καλλιτεχνική Παιδαγωγική Ομάδα Σχεδία στην πόλη,

διοργανώνει μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης  για τα παιδιά της πόλης, με τίτλο Μαθαίνουμε τα δικαιώματά μας με χρώματα και μουσικές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εικαστικά εργαστήρια και μουσικοκινητικά παιχνίδια.

Συμμετέχουν οι οργανώσεις, Εθελοντική εργασία Θεσσαλονίκης, PRAKSIS και το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά και τους γονείς στο θέμα των δικαιωμάτων του παιδιού με τρόπο διαδραστικό και δημιουργικό.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Νέα Γενιά Σε Δράση,  με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Νεολαίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.