Το βιβλίο «Κορίτσια στο περιθώριο – Μαρτυρίες» της Μαρίας Φαφαλιού είναι ένα μωσαϊκό της κοινωνικής ιστορίας του τόπου μας στα τελευταία εκατό και πλέον χρόνια, μέσα από μαρτυρίες, φωτογραφίες, σκίτσα, ημερολόγια, αποκόμματα από εφημερίδες, επιστημονικά άρθρα, λογοτεχνικά κείμενα.

Χαιρετισµός:

  • Ζέφη ∆ηµαδάµα, Γενική Γραµµατέας Ισότητας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων

Ομιλίες:

  • Γιώργος Μόσχος, πρώην Συνήγορος του Παιδιού, ∆ιευθυντής στο Πρόγραµµα Νεανικής Συμμετοχής της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
  • Κλήµης Πυρουνάκης, Συντονιστής του ∆ικτύου Στήριξης Φυλακισµένων και Αποφυλακισµένων Γυναικών
  • Φωτεινή Μηλιώνη, ∆ιδάκτωρ Νοµικής, ∆ιευθύντρια του ΝΠΙ∆ Επάνοδος
  • Μαρία Φαφαλιού, Συγγραφέας, Κοινωνική Ψυχολόγος

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Φαφαλιού – Κορίτσια στο περιθώριο: Ένα βιβλίο διαχρονικό και συνάμα επίκαιρο