Αραπάκη 83 και Φιλαρέτου 90, Καλλιθέα
Τηλ.: 210 9568370