Περσεφόνης και Δεκελέων 12, Γκάζι
Τηλ.: 210 3454604