Στη διεπιστημονική αυτή ημερίδα ιστορικοί, ιστορικοί της τέχνης, αρχαιολόγοι, μουσειολόγοι, λαογράφοι, ηλεκτρολόγοι

και μηχανολόγοι-μηχανικοί θα παρουσιάσουν την εξέλιξη του τεχνητού φωτισμού από την αρχαιότητα έως σήμερα. Οι τρόποι προσέγγισής τους θα ποικίλουν. Άλλοτε θα ανατρέξουν σε ανασκαφικά δεδομένα, ιστορικές μαρτυρίες και σωζόμενα αντικείμενα και άλλοτε σε σύγχρονες φωτομετρικές αναλύσεις, για παράδειγμα σε αντίγραφα αρχαίων φωτιστικών μέσων με σκοπό να διερευνηθούν οι συνθήκες φωτισμού που επικρατούσαν στις οικίες της αρχαίας Ελλάδας.

Περνώντας από την ύστερη ρωμαϊκή εποχή στους μέσους χρόνους, θα δοθεί έμφαση στα μέσα που διάφορες θρησκευτικές και πολιτισμικές ομάδες της ανατολικής Μεσογείου (Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι και Ιουδαίοι) επέλεξαν για να φωτίσουν τα θρησκευτικά και κοσμικά τους οικοδομήματα. Παράλληλα, θα εξετασθεί ο συμβολικός χαρακτήρας του φωτός, και ιδιαίτερα της φλόγας, έτσι όπως καταγράφεται στις θρησκευτικές δοξασίες και επιβιώνει στις σύγχρονες κοινωνίες.

Μεταβαίνοντας στον εικοστό αιώνα, όταν με τη διάδοση του ηλεκτροφωτισμού συντελέσθηκε η σημαντικότερη μεταβολή στην ιστορία του τεχνητού φωτισμού, θα γίνει προσπάθεια να διερευνηθούν οι λόγοι της αρχικά περιορισμένης διάδοσης του ηλεκτροφωτισμού στον ελλαδικό χώρο και θα προβληθούν οι κοινωνικές διαφοροποιήσεις που αυτή προκάλεσε. Τέλος, φτάνοντας στο παρόν, ερευνητές ηλεκτρολόγοι-μηχανικοί θα προτείνουν καινοτόμους τρόπους φωτισμού αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και εκθεμάτων τέχνης με την αξιοποίηση των πλέον εξελιγμένων φωτιστικών συστημάτων.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Μπενάκη στο κτίριο της οδού Πειραιώς το Σάββατο 10 Μαρτίου 2012 από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 6.00 το απόγευμα.