Η βασική φιλοσοφία των LiveArt projects βασίζεται σε φιλοξενίες (residencies) καλλιτεχνών σε ολόκληρη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια των οποίων το έργο τέχνης διαμορφώνεται  με βάση τον εκάστοτε τόπο (site-specific), την ιστορία, τη γεωγραφική θέση και τα κοινωνικά δεδομένα του.

Το κοινό έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου, στο http://www.liveart.gr/, μέσω εικόνων, βίντεο και κειμένων που αναρτώνται καθημερινά. Στο τέλος της κάθε φιλοξενίας πραγματοποιείται παρουσίαση ή και έκθεση της αντίστοιχης δουλειάς σε επιλεγμένο χώρο.

Η Eileen Botsford εργάζεται ως Public Artist έχοντας προβάλει τη δουλειά της τόσο σε διεθνές  όσο και σε τοπικό επίπεδο. Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειά της βασίζεται στη ψηφιακή και τη διαδικτυακή τέχνη, σε βίντεο προβολές, σε ηχητικές εγκαταστάσεις και στη διαδραστική τέχνη. Oι πιο πρόσφατες δουλειές της περιλαμβάνουν κλασικές μεθόδους γραμμικού σχεδίου σε συνδυασμό με διαδραστικά online projects.