Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μουσεία και τα Μνημεία κατά την 5η Ιουλίου 2015, ημέρα διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, θα λειτουργήσουν ως εξής:

Όσα λειτουργούν σε διπλή βάρδια (8:00-20:00) θα λειτουργήσουν 09:00-16:00.
Όσα λειτουργούν σε μονή βάρδια (8:00-15:00) θα λειτουργήσουν κανονικά.