Σωκράτης
δεῦρ᾽ ἐκτραπόµενοι κατὰ τὸν Ἰλισὸν ἴωµεν, εἶτα ὅπου ἂν δόξῃ ἐν ἡσυχίᾳ καθιζησόµεθα.
Φαῖδρος
εἰς καιρόν, ὡς ἔοικεν, ἀνυπόδητος ὢν ἔτυχον· σὺ µὲν γὰρ δὴ ἀεί. ῥᾷστον οὖν ἡµῖν κατὰ τὸ ὑδάτιον
βρέχουσι τοὺς πόδας ἰέναι, καὶ οὐκ ἀηδές, ἄλλως τε καὶ τήνδε τὴν ὥραν τοῦ ἔτους τε καὶ τῆς ἡµέρας.
Σωκράτης
πρόαγε δή, καὶ σκόπει ἅµα ὅπου καθιζησόµεθα.
Φαῖδρος
ὁρᾷς οὖν ἐκείνην τὴν ὑψηλοτάτην πλάτανον;
Σωκράτης
τί µήν;
Φαῖδρος
ἐκεῖ σκιά τ᾽ ἐστὶν καὶ πνεῦµα µέτριον, καὶ πόα καθίζεσθαι ἢ ἂν βουλώµεθα κατακλινῆναι.
Σωκράτης
προάγοις ἄν.

Πλάτωνος Φαῖδρος, [229a] – [229b]

Not my painting, 56×76 cm, charchoal on paper, 2019

Η έκθεση ‘Lead the Way’ είναι µια σειρά σχεδίων και έργων ζωγραφικής µε θέµα τον ποταµό Ιλισό, την περιοχή από την Καισαριανή ως την Καλλιθέα. Παρότι αυτό το τµήµα του ποταµού είναι καλυµµένο, δεν εµποδίζει κάποιον να έχει µια φιλοσοφική συζήτηση µε έναν φίλο δίπλα στο ποτάµι.

Το έργο του Sebastian Boulter, που κατάγεται από την Φινλανδία και την τελευταία περίοδο ζει και δραστηριοποιείται στην Αθήνα, αναφέρεται συχνά σε περιβαλλοντικά ζητήµατα. Ο Boulter ενδιαφέρεται για τοπία αλλοιωµένα και τραυµατισµένα από τους ανθρώπους, οι οποίοι αφήνουν το ίχνος τους στην φύση. Ο Sebastian Boulter κατέχει µάστερ στη ζωγραφική από τη Βασιλική Ακαδηµία Καλών Τεχνών των Βρυξελλών. Εργάζεται στο Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών ως επιµελητής εκθέσεων και έχει συµβάλει στις πολιτιστικές ανταλλαγές µεταξύ Φινλανδίας και Ελλάδας. Η έκθεση διοργανώνεται από τη FokiaNou Art Space και το Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών, µε επιχορήγηση από το VISEK (Κέντρο Υποστήριξης Εικαστικών Τεχνών)


Κεντρική φωτογραφία άρθρου: Something shone at the edge of a source, 56×76 cm, charchoal on paper, 2019