Ο Χώρος Τέχνης «Φούρνος» παρουσίαει την έκθεση του Βασίλη Πασχάλη, με τίτλο Λε φαντομ ντε λ’ Εκριβαίν, μια δραματική Φανταιζί εις δέκα καρτούν, από τις 18 Ιουνίου 2014.
 
 
Παρίσιοι, φεν ντε σιέκλ. Η Πόλις του Φωτός οργά από νέας πραγματικότητας, νέας ιδέας, νέας εφευρέσεις, νέας ετερότητας, νέας δράσεις, νέας πολιτιστικάς διαχειρίσεις, νέους επιπολιτισμούς, νέα γούστα (γκου), νέα ντεφιλέ, νέα βερνισάζ, νέας κονφισερί… Ο Εδμόνδος Αβέλ,  μέσήλιξ ήδη συγγραφεύς και από δεκαετίας ποδαγρικός ασθενής, ηγωνίζετο έτι να εύρη εκδότην δια τα πονήματά του όταν, εις την κεκονιαμένη και αραχνιώσα ταχυδρομική του θυρίδα, ευρίσκει αίφνης καρτ βιζίτ προερχομένας από τρεις, εν ταυτώ, εκδότας!

Ο εις ήτο ο πολύς Σουλπίς Σαφράν, ο έτερος ο περίπυστος Αλφόνς Ντεζενέ συρ Πουασόν, ενώ ο τρίτος ο νέος, και παρότι δυσειδής (κυφός, βλαισός, ραιβός, σιμός), οπωσούν δραστήριος Μπατίστ- Ωγκύστ Ροσινιόλ. Μια απροσδιόριστη ιντουισιόν τον οδηγεί να επιλέξει τον έσχατον, όπερ και πράττει, εκινεί δε παραυτίκα προς την δηλωθείσα διεύθυνσιν: Ρυ Λοτί, σουασάντ σις, έναντι Μπιστρό «Μον Σεμπλάμπλ»…
 
 
(Η συνέχεια επί των τοίχων)