Η ταινία Antena, θα επαναπροβληθεί, μετά και από παραινέσεις του κοινού, από τον κινηματογράφο Μικρόκοσμος
 

και θα προβάλλεται αποκλειστικά εκεί από τις 21 Ιουνίου.

Μετά την παρέλευση πέντε ετών από την πρώτη προβολή του «ΑΝΤΕΝΑ» στην Ελλάδα, θα προβληθεί ξανά σε επανέκδοση. Οι λόγοι που επικαιροποιείται αυτή η ταινία το καλοκαίρι του 2012 θα σας γίνουν προφανείς εάν την δείτε όσοι δεν την έχετε δει και «φρεσκάρετε τη μνήμη σας» όσοι την είδατε.

Επιπλέον, με δεδομένη την ταύτιση του ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΥ με την ταινία (ο κινηματογράφος διακοσμείται μόνιμα από την αφίσα τοίχου της), έχουν υπάρξει επανειλλημμένα παραινέσεις να επαναπροβληθεί.

Το ΑΝΤΕΝΑ θα προβάλλεται από τις 21 Ιουνίου αποκλειστικά στο ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ.