Η πρώτη εκδήλωση του κύκλου των ομιλιών «Κοινωνία και Υγεία» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών είναι αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου

Κωνσταντίνου Σέκερη ως ελάχιστη προσφορά στο έργο και τη φυσιογνωμία του. Ο ίδιος  θεσμοθέτησε στο πρόγραμμα των μορφωτικών εκδηλώσεων τον κύκλο ομιλιών «Κοινωνία & Υγεία» και ακούραστα σχεδίαζε, συμμετείχε και συντόνιζε όλες τις ομιλίες, με την προσωπική του δε ακτινοβολία διοχέτευε απλόχερα την επιστημονική του σοφία με σαφήνεια και απλότητα.

Το έτος 2011 συμπληρώνονται δύο χρόνια από την εκδημία του αειμνήστου Κωνσταντίνου Σέκερη, ο οποίος υπήρξε Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας του EIE, προσωπικότητα διεθνούς επιστημονικής ακτινοβολίας και κύρους με πρωτοπόρο ερευνητικό έργο και γνήσιος ανθρωπιστής.

Το Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας τιμώντας τη μνήμη του εκλιπόντος διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση ως προσφορά στο έργο και τη φυσιογνωμία του την 1η Νοεμβρίου 2011 στις 19.30\’.