Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα έργα: Ευαγγελισμός – Συλλογή της Εθνικής Τράπεζας, Δύναμις-Ποίηση – σε ιδιωτική συλλογή, Ευαγγελισμός – Συλλογή Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου, Δύναμις –Ποίηση (προσχέδιο) – Συλλογή Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου, Ευαγγελισμός – συλλογή του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών ύστερα από τη δωρεά της οικογένειας Παπαστράτου.

Το θέμα του Ευαγγελισμού συγκινούσε ιδιαίτερα το ζωγράφο, ο οποίος το παρουσίασε με μια σύνθεση που δεν υπάρχει ούτε στην ευρωπαϊκή ούτε στην βυζαντινή εικονογραφία. Η παρούσα έκθεση συγκεντρώνει τρία έργα με τον συγκεκριμένο τίτλο, τα οποία τοποθετούνται χρονικά στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας (1910-1911).

Είκοσι χρόνια αργότερα, στη δεκαετία του ’30, ο Παρθένης ζωγραφίζει έναν ακόμα «Ευαγγελισμό» με εντελώς όμως άλλη εικονογραφία, καθώς ο μεγάλος διαστάσεων πίνακας (100&215;100) -ο οποίος δεν εκτίθεται στην παρούσα έκθεση- καλύπτεται από ένα τοπίο με ένα κτίσμα δεξιά, μπροστά από το οποίο κάθεται η Παναγία, ενώ από την άλλη άκρη έρχεται ο Αγγελος και της απευθύνει τον Χαιρετισμό.

Το νέο έργο που παρουσιάζεται στην έκθεση αυτή είναι ένας μεγάλος πίνακας (318&215;158) προερχόμενος από ιδιωτική συλλογή, που έχει μεν δημοσιευθεί στο βιβλίο του Ε. Ματθιόπουλου αλλά ουσιαστικά δεν έχει μελετηθεί και παρουσιαστεί στο ευρύτερο κοινό. Το έργο ανήκει στα τελευταία χρόνια της δημιουργίας του Παρθένη, στη δεκαετία του 1950, και έχει δύο τίτλους, Ποίηση και Ευαγγελισμός. Ο Α. Κωτίδης δέχεται τον τίτλο Ευαγγελισμός.