Το Ίδρυμα Β. και Μ. Θεοχαράκη διοργανώνει σειρά διαλέξεων, με τον καθηγητή Γιώργο Κοντογιώργη να είναι ο πρώτος εισηγητής με θέμα «Τι είναι και τι δεν είναι δημοκρατία;»…

… στις 2 Οκτωβρίου 2012, στις 18.00.

Τι είναι και τι δεν είναι δημοκρατία;
Οι ψευδείς «βεβαιότητες του Διαφωτισμού»  και η άμεση ανάγκη να απελευθερωθούμε  από αυτές.

Έναρξη: 2 Οκτωβρίου 2012 στις 18:00

Οι αρνητικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών καθιστούν επιτακτικά αναγκαία την απελευθέρωση της ανθρώπινης σκέψης από τις «βεβαιότητες» που δημιούργησε ο δυτικοευρωπαϊκός Διαφωτισμός. Μία από αυτές είναι η έννοια της δημοκρατίας. Η νεωτερική σκέψη διατείνεται ότι πέτυχε το θαύμα: το σύστημά της, που δεν είναι ούτε δημοκρατικό ούτε αντιπροσωπευτικό, θεωρεί ότι συγκεντρώνει και τα δύο στοιχεία στους κόλπους του, τη στιγμή που, ούτως ή άλλως, δημοκρατία και αντιπροσώπευση είναι πολιτείες ασύμβατες μεταξύ τους.

Οι διαλέξεις είναι τρίωρης διάρκειας (18:00-21:00) και πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη.

Ημερομηνίες διαλέξεων:
2, 16, 23 Οκτωβρίου 2012
6, 13 Νοεμβρίου 2012

Κόστος συμμετοχής:
Κύκλος 5 διαλέξεων: 40 € , 20 € (φοιτητικό)
Μεμονωμένη διάλεξη: 10 € , 5 € (φοιτητικό)