Καποδιστρίου και Θράκης 2, Φιλοθέη
Τηλ.: 210 6850990