Για πρώτη φορά μια ελληνική χοιροτροφική μονάδα, η Creta Farm αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για την προστασία του περιβάλλοντος κατασκευάζοντας μια πρωτοποριακή μονάδα κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων…

Πρόκειται για ένα πρότυπο περιβαλλοντικό έργο αξιοποίησης στερεών αποβλήτων, μια μονάδα που λειτουργεί στο εργοστάσιο της Creta Farm σε συνεργασία (επιστημονική επίβλεψη) με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, στοχεύοντας στην περιβαλλοντική προστασία και την προσφορά λιπάσματος χαμηλού κόστους στους αγρότες.

Το λίπασμα αυτό, με την ονομασία Creta Fert, πλούσιο σε οργανικά συστατικά, παράγεται από την άμεση επεξεργασία (δυναμική αερόβια χώνευση – κομποστοποίηση) των στερεών αποβλήτων της χοιροτροφικής μονάδας με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης παραμέτρων του περιβάλλοντος.

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων από τη χρήση του συγκεκριμένου λιπάσματος ήταν εντυπωσιακά, με τη γονιμότητα του εδάφους να αυξάνει σημαντικά και αρκετά οπωροκηπευτικά να αναπτύσσουν ιδιαίτερη πρωιμότητα. Μάλιστα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών να είναι πολύ ανώτερα εκείνων της χημικής λίπανσης καθώς ενισχύεται η πρόσληψη δυσκίνητων θρεπτικών στοιχείων.

Η λειτουργία του Creta Fert μπορεί να παρομοιαστεί με εκείνη του σφουγγαριού απορροφώντας θρεπτικά συστατικά και νερό και αποδίδοντάς τα στο φυτό όταν τα έχει ανάγκη. Εξίσου εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ανάλογα με την καλλιέργεια το ποσοστό μείωσης του κόστους λίπανσης μπορεί να ξεπεράσει το 50%.