Το 3ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Στοχεύοντας σε μια Κοινωνία Μηδενικών Αποβλήτων, θα πραγματοποιηθεί στις 30 και 31 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της ΚΕΔΚΕ.

Στόχος του Συνεδρίου είναι, να αποτελέσει βήμα συζήτησης και διαβούλευσης ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα, τον επιχειρηματικό κόσμο και τους φορείς της κεντρικής και της τοπικής διοίκησης, για την προώθηση λύσεων ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων.

Επιπλέον, το Συνέδριο εστιάζει στις αλλαγές που συμβαίνουν στο πεδίο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα αλλά και στο σύνολο της Ευρώπης των 27, κάτω από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων και των φυσικών  πόρων.

Μεταξύ των ομιλητών του Συνεδρίου θα είναι οι διεθνούς κύρους επιστήμονες κα Ana Loureiro, πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για θέματα Επικοινωνίας της ISWA και κ. Stephane Buffetaut, υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου για τα Βιοαποδομήσιμα Απόβλητα.

Το 3ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ αποσκοπεί να αναδείξει τόσο τις απόψεις της επιστημονικής κοινότητας, όσο και του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου.