Στασινού 8Α και Τελεσίλης, Στάδιο, Αθήνα
Τηλ.: 210 7234061, 210 7210703, 6977 537070