Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard στην Ουάσιγκτον των Η.Π.Α., όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος, αναπτύσσει και υλοποιεί μέσω του Κέντρου στο Ναύπλιο (ΚΕΣ), προγράμματα και δραστηριότητες που απευθύνονται σε φοιτητές του Harvard, σε φοιτητές ελληνικών και άλλων Πανεπιστημίων, από τις Η.Π.Α., την Κίνα και αλλού, καθώς και σε μαθητές ελληνικών Λυκείων αλλά και νέους ακαδημαϊκούς-ερευνητές.

Σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων είναι η διαπολιτισμική ανταλλαγή και η βαθύτερη γνωριμία των συμμετεχόντων από άλλες χώρες του κόσμου με τον ελληνικό πολιτισμό. Παράλληλος στόχος είναι η γνωριμία των ελλήνων φοιτητών, μαθητών, ερευνητών με τη σύγχρονη διεθνή επιστημονική μεθοδολογία.

Από το 2008 αφότου ξεκίνησε να λειτουργεί το ΚΕΣ, αλλά και πιο παλιά, από το 2002, όταν πρωτοξεκίνησε το Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα, έχουν προσφερθεί υποτροφίες σε περισσότερους από 194 φοιτητές, μαθητές, καθώς και σε νέους ακαδημαϊκούς-ερευνητές στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων του.

Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών θα χορηγήσει 34 υποτροφίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, μαθητές, νέους ακαδημαϊκούς-ερευνητές από συνεργαζόμενα πανεπιστήμια και σχολεία, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους σε προγράμματα τα οποία θα πραγματοποιηθούν, στο μεγαλύτερο μέρος τους, στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, για το Θερινό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, το Κέντρο θα χορηγήσει 9 υποτροφίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, για το Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα (Πρόγραμμα Συγκριτικών Πολιτιστικών Σπουδών) προβλέπεται να χορηγηθούν 5 υποτροφίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους ακαδημαϊκούς – ερευνητές, ενώ για το Θερινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου το Κέντρο θα χορηγήσει 20 υποτροφίες σε μαθητές και προπτυχιακούς φοιτητές.

Σκοπός του Κέντρου είναι να δημιουργεί ευκαιρίες για φοιτητές, έλληνες, αμερικανούς και από όλο τον κόσμο, αλλά και για έλληνες μαθητές Λυκείου καθώς και ακαδημαϊκούς-ερευνητές, προσφέροντάς τους έτσι πολύτιμα εφόδια για την περαιτέρω εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία.