Λ. Βουλιαγμένης 63 και Κέλσου 4, Αθήνα
Τηλ.: 210 921795