Το Δίκτυο Μεσόγειος SOS σε συνεργασία με την Culturepolis-Πολιτιστική Αντένα Πρέβεζας, την εφημερίδα Ελευθεροτυπία και το περιοδικό ΓΕΩτρόπιο διοργανώνουν εκστρατεία εθελοντικού καθαρισμού των δεκαεπτά ακτών του Ν. Πρέβεζας.

Είναι η 14  πανελλαδική εκστρατεία εθελοντικών καθαρισμών των ακτών, του βυθού και άλλων φυσικών περιοχών, που διοργανώνει το Δίκτυο Μεσόγειος SOS.

Φέτος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην: ανάδειξη του προβλήματος των χωματερών στο βυθό της θάλασσας, τη συστηματική καταγραφή των απορριμμάτων στις ακτές και το βυθό, την ανακύκλωση των απορριμμάτων που θα περισυλλέξουμε από τις ακτές και τη θάλασσα, την προστασία και βιώσιμη διαχείριση του θαλάσσιου και παράκτιου πλούτου, την  ενημέρωση για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη (περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές), την ανάδειξη και προώθηση πράσινων επαγγελμάτων που εξασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών και την προώθηση ενός βιώσιμου τουρισμού και ανάδειξη της σπουδαιότητάς του για την αναβάθμιση και αναζωογόνηση (οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική) των τοπικών κοινωνιών

Η εκστρατεία απευθύνεται σε: μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενεργούς πολίτες, δύτες, ψαράδες, περιβαλλοντικές ΜΚΟ και συλλόγους, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τουριστικές και άλλες επιχειρήσεις, σε όσους γενικά επιθυμούν να διοργανώσουν εθελοντικό καθαρισμό στην περιοχή τους.