Η Γκαλερί της Έρσης σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας εγκαινιάζει την την ατομική έκθεση φωτογραφίας  της Κατερίνας Καλούδη την

Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011 στις 8.00 το βράδυ. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Νοεμβρίου 2011.

Οι φωτογραφίες της Κατερίνας Καλούδη έχουν τραβηχτεί σχεδόν 50 χρόνια αργότερα. Πρόκειται για μια πολύ διαφορετική προσέγγιση ׃ το σημείο εκκίνησης είναι το ελληνικό τοπίο. Τα θέματα των φωτογραφιών, γεωλογικά μορφώματα και όγκοι νερού, αν και αποδίδονται ρεαλιστικά, αποσπώνται από το περιβάλλον με εντυπωσιακά κοντινά πλάνα, σαν «cropping» (αποκοπή), μέσω της φωτογραφικής εννοιολογικής αποπλαισίωσης. Στα έργα αυτά, τα φυσικά αντικείμενα κατατέμνονται, αφαιρούνται από το πλαίσιό τους και γίνονται αόριστα ως προς την ταυτότητα και το μέγεθός τους.

Δίνεται έμφαση στις φόρμες, οι οποίες αποκτούν συμβολικές διαστάσεις. Έτσι, οι εικόνες παύουν να αποτυπώνουν φωτογραφικά συγκεκριμένα φυσικά αντικείμενα, αποτελούν μεταφορές που εγείρουν συναισθήματα και εσωτερικά προσωπικά οράματα, τα οποία δεν συνδέονται απαραιτήτως με το αρχικό θέμα της φωτογραφίας. Τα αντικείμενα, με τις αφηρημένες μορφές τους, αναπαριστώνται μεταφορικά, αποσκοπούν να αναδείξουν το εσώτερο εγώ. Ενώ φαινομενικά εξαρτάται απολύτως από τα οπτικά δεδομένα, η φωτογράφος απελευθερώνεται και δημιουργεί ένα παράδοξο εικαστικό αποτέλεσμα.

                               Απόσπασμα από κείμενοτης Τατιάνας  Σπινάρη – Πολλάλη