Αγίας Ειρήνης 6 και Αθηνάς 12, Αθήνα
Τηλ.: 210 3217931
Ε-mail: [email protected]