Η νοµαδική σκέψη διασχίζει ερήµους και στέπες, ο νοµάδας της πόλης φεύγει µε τη σκέψη για ένα ταξίδι, έστω επιτόπου, ενεργοποιώντας όλες τις εντάσεις, αυτές που, σε θερµοκρασία στοχαστικής υψικαµίνου, και µε µια σαγηνευτικά κωδικοποιηµένη γλώσσα, οι συγγραφείς του βιβλίου επιχειρούν να καταγράψουν. Ένα ευρύ φάσµα γνώσεων –βιολογία, γλωσσολογία, γεωµετρία, οικονοµία κ.λπ.– κινητοποιείται για να αποκτήσει πρόσωπο τούτη η σκέψη, που δεν µένει όµως στις ιστορικές και κοινωνικές, ούτε στις ασυνείδητες, αιτιότητες, που ερευνά τον άνθρωπο ως µηχανή, ως ροή, ως φυγή, τις κοινωνικές σχέσεις ως διαρρύθµιση, όχι σε επίπεδο θεσµών αλλά σε µια µοριακή κατάσταση όπου τα πάντα είναι έτοιµα να απελευθερώσουν το ροϊκό τους είναι.

Το Χίλια πλατώµατα συνεχίζουν την εργασία που οι συγγραφείς ξεκίνησαν µε τον Αντι-Οιδίποδα, και πλέον θεωρείται µία από τις πιο κλασικές µελέτες στο πεδίο της φιλοσοφικής σκέψης στα τέλη του 20ού αιώνα. Βρίσκεται στο επίκεντρο του διαλόγου σχετικά µε την επαναξιολόγηση των εργασιών του Φρόυντ και του Μαρξ, καθώς στο βιβλίο αυτό αναπτύσσεται µια προσέγγιση η οποία, ενώ δεν είναι ούτε φροϋδική ούτε µαρξιστική, διδάσκεται από αυτές για να οδηγηθεί τελικά σε ένα εντελώς νέο µονοπάτι σκέψης. Παρουσιάζει µια πρωτοπόρα προσπάθεια κοινωνικής και ψυχολογικής ανάλυσης, η οποία απελευθερώνεται από τα ζητήµατα στα οποία ασκεί κριτική η µετανεωτερική σκέψη. Το Χίλια πλατώµατα είναι βασικό ανάγνωσµα για όσους ασχολούνται µε τις σπουδές φύλου, τους κριτικούς της λογοτεχνίας, τους κοινωνικούς επιστήµονες, τους φιλοσόφους, αλλά και όσους ενδιαφέρονται για τα ζητήµατα που θέτει ο σύγχρονος δυτικός πολιτισµός.