Φαινόμενα, όπως τα υψηλά ποσοστά νεανικής ανεργίας, το brain drain, η ατελής  ή και φθίνουσα τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και η κορεσμένη σε πολλούς τομείς αγορά εργασίας, καταδεικνύουν τη δυσκολία ενσωμάτωσης των νέων στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, παρατηρούμε πως υπάρχει αυξημένη προσφορά ανθρώπινου δυναμικού, καθώς πολλοί είναι πλέον οι νέοι που έχουν λάβει Ανώτατη Εκπαίδευση και αναζητούν συνειδητά μια θέση σε τομείς που σχετίζονται άμεσα με αυτούς των σπουδών τους.

Δυστυχώς, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, οι περισσότεροι δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια του χρόνου και ψάχνουν να βρουν μία οποιαδήποτε δουλειά για να καλύψουν τα έξοδά τους, εργαζόμενοι σε θέσεις χαμηλής εξειδίκευσης, οι οποίοι δεν σχετίζονται με το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν.

Το φαινόμενο του brain drain, της «διαρροής επιστημονικού δυναμικού»  έχει επίσης αυξηθεί, καθώς πολλοί είναι αυτοί που αποφασίζουν να μεταναστεύσουν προκειμένου να εργαστούν στον τομέα της αρεσκείας τους, αφού η αγορά εργασίας στην Ελλάδα δεν φαίνεται να είναι σε θέση να τους απορροφήσει. Τέλος, το χάσμα μεταξύ σχολής και αγοράς εργασίας φαντάζει τεράστιο, αφού πολλοί είναι οι απόφοιτοι που αισθάνονται ανασφάλεια και έντονη αβεβαιότητα για το επαγγελματικό τους μέλλον, καθώς θεωρούν πως η σχολή που έχουν επιλέξει δεν τους προετοιμάζει επαρκώς για μια αγορά εργασίας που αναζητά εξειδικευμένους επαγγελματίες .

Το Job Fair Athens αποτελεί τα τελευταία οκτώ χρόνια τη μεγαλύτερη φοιτητική πρωτοβουλία στο χώρο της αγοράς εργασίας, καταπολεμώντας στις ρίζες το πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Έως τώρα, έχουν συμμετάσχει 148 από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ελλάδας και το έχουν επισκεφθεί πάνω από 11.000 φοιτητές και απόφοιτοι από πολυτεχνικές, οικονομικές και τεχνολογικές σχολές της Ελλάδας. Βασική μέριμνα του Job Fair Athens είναι να έρθουν οι νέοι σε άμεση επαφή με την αγορά εργασίας με σκοπό την ομαλή μετάβασή τους από τον ακαδημαϊκό στον επαγγελματικό τομέα και τελικά την επαγγελματική αποκατάσταση.

Με προσωπική επαφή και γόνιμο διάλογο μεταξύ εταιρειών και νέων είναι βέβαιο ότι όλοι οι συμμετέχοντες και από τις δύο πλευρές θα αποκομίσουν σημαντικά οφέλη, γνώσεις και εμπειρία. Θεωρούμε πολύ σημαντική την ενημέρωση των νέων σχετικά με καινοτόμες δράσεις, προοπτικές αλλά και προσωπικά βιώματα από έμπειρους ή νεαρούς επαγγελματίες, κάτι που γίνεται μέσω των σεμιναρίων, των παρουσιάσεων και των workshops που πραγματοποιούνται παράλληλα. Μέσα απ’ αυτά, θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν σημαντικά employability skills, τα οποία θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της τελικής εκδήλωσης.

Απώτερος στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε τους νέους να στηριχθούν στις δικές τους δυνάμεις δημιουργώντας και διεκδικώντας οι ίδιοι το επαγγελματικό τους μέλλον στην Ελλάδα μέσα από συνεχή εξέλιξη σε ατομικό αλλά και συλλογικό επίπεδο.

*Δήμητρα Παπακώστα, PR, Media Sponsors volunteer


Διαβάστε επίσης:

Job Fair Athens 2019 στο Ζάππειο